FAQs Complain Problems

सिताराम कोहार

Email: 
ward7.shivrajmun@gmail.com
Phone: 
९८०७५२४०८८
Section: 
वडा नं. ७ को वडा कार्यालय जवाभारी
Weight: 
-116

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९