FAQs Complain Problems

समाचार

आशय सम्बन्धमाः जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइ सराइ र सम्बन्ध विच्छेदको किताब डिजिटाइजेसन

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९