FAQs Complain Problems

समाचार

पटवा,विल्टाउ,विन ( मुखिया) मलाह (सनही) लोहार र गोढया जातीहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा ।

Supporting Documents: 

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९