FAQs Complain Problems

समाचार

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमाः सवै सामुदायिक तथा धार्मिक विद्यालय, शिवराज नगरपालिका

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९