FAQs Complain Problems

समाचार

कवाडी र मृत जिवजन्तुको हाड, सिङ, खुर तथा छाला आदि निकासी कर सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना ।

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९