FAQs Complain Problems

समाचार

मागमा आधारित कृषक तालिम सम्बन्धि सूचनाःकृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र खजुरा बाँके

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९