FAQs Complain Problems

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा यस शिवराज नगरपालिका अन्तर्गत खटिनु भएका कर्मचारीहरुको विवरणः

Supporting Documents: 

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९