FAQs Complain Problems

समाचार

कृषि औजार तथा सामाग्री खरिद सम्बन्धि अनलाइन बोलपत्र सम्बन्धी सूचना: SM/GOODS/077/078-43

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९