" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

४ नं. वडा, चनइ

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
श्री सफिक अहमद मुसलमान       वडा अध्यक्ष  ०४ 9847042861
श्री सरश्वती पन्थी महिला सदस्य  ०४ 9847133008
श्री कान्ति देवी पासी   दलित महिला सदस्य  ०४ 9807476136
श्री केशव बहादुर खत्री  खुला सदस्य  ०४ 9811953771
श्री मजिद रहिम मुसलमान  खुला सदस्य ०४ 9847063127
श्री सावित्री थारु वडा सचिव ०४ 9847284104