FAQs Complain Problems

समाचार

एकमुष्ट अनुदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमाः शुन्य दरवन्दी भएका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालय

आकस्मिक सेवा

दमकल चालक :  राजेन्द्र प्रसाद चौधरी - ९८५७०१४३६१

एम्बुलेन्स चालक : मोहमद हुसेन - ९८५७०१४३६०

एम्बुलेन्स चालक : धनविर चौधरी - ९८५७०१४३५९