" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

१० नं.वडा, लालपुर

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
रिक्त वडाध्यक्ष  १०  
श्री श्यामा कहारीन महिला सदस्य  १०  
श्री नैनामती चमार  का.वा.वडाध्यक्ष १० 9805958844
श्री मीन बहादुर कुर्मी  खुला सदस्य  १० 9814411717
श्री ओम प्रकाश चाैधरी कुर्मी  खुला सदस्य १० 9807453226
श्री शिव कुमार गिरी वडा सचिव १० 9857055240