" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

२ नं. वडा, बालापुर

क्र स  नाम पद वडा सम्पर्क
श्री राम बहादुर चाैधरी       वडा अध्यक्ष  ०२ 9847085234     
श्री पवित्रा चाैधरी महिला सदस्य  ०२ 9847599685
३  श्री चिन्का पासिन  दलित महिला सदस्य  ०२ 9847084879
श्री प्रभु प्रसाद चाैधरी थारु   खुला सदस्य  ०२ 9857055131
श्री जैसराम अहिर खुला सदस्य ०२ 9857055113
श्री धनिश्वर अर्याल वडा सचिव ०२ 9844717650