" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

जनप्रतिनिधि

Name Designation Tenure Phone
निर्मला सुनार कार्यपालिका सदस्य कार्यपालिका सदस्य 9804433770
नक्कुल कामी कार्यपालिका सदस्य कार्यपालिका सदस्य 9800747386

Pages