नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सूचना ।                                                                                                                                    करारमा गणक आवश्यकता सम्वन्धित सूचना ।

शिव कुमार गिरी

Email: 
९८१७४४०९६१
Section: 
वडा नं. १० को वडा कार्यालय लालपुर