FAQs Complain Problems

समाचार

अमरेश कुमार चौधरी

Email: 
ward10.shivrajmun@gmail.com
Phone: 
9847512411
Elected or Staff: 
Staff
Section: 
१० नं. वडा स.कम्पूटर अपरेटर
Weight: 
69

आकस्मिक सेवा

नाम थर पद सम्पर्क नं‍.
 राजेन्द्र प्रसाद चौधरी  दमकल चालक  9857014361
 मोहम्मद हुसेन  एम्बुलेन्स चालक  9857014360
 धनविर चौधरी  एम्बुलेन्स चालक  9857014359
 बल बहादुर कुँवर  एम्बुलेन्स चालक  9857049025
 योगराज आचार्य  एम्बुलेन्स चालक  9745415425